TŁUCZEŃ BETONOWY

Przyjmujemy i utylizujemy gruz powstały z rozbiórek, dysponujemy odpowiednim sprzętem